Ifetch ของเราได้ถูกออกแบบมาเพื่อสุนัขขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เช่น ปั๊ก ยอร์คเชียร์เทอเรีย บีเกิ้ล ฯลฯ

ifetchdog01

Training-Tips-Header_grande

1196054_orig

และนอกจากนี้การเล่น ifetch ยังเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบของลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ อย่างเช่น โกลเด้นรีทรีฟเวอร์  ลาบาดอรีทีฟเวอร์ ฯลฯ

ifetchdog06

iFetch & iFetch Too - The Automatic Ball Launchers for Dogs of all Sizes!.mp4.Still010

ifetchdog02

VideoScreenShot05opt

เพราะเราได้ทำการปรับขนาดของเครื่องให้เหมาะสมกับกับพวกเค้าที่สุด และลูกบอล ifetch มีขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว เหมาะกับขนาดของปากสุนัขขนาดกลางและเล็ก

small ifetch

 

distance ifetch what's in the ifetch's Box